پوشش آب بند دوجزئی (پلیمری -الاستومری)

نوعـی پوشش آب بند پلیمر ی ویژه و محافظت کننده دو جزئی است که بر پایه سیمان اصلاح شده و رزين لاتکس تولید می شود.

انعطاف پذیر است و از دوام و چسبنـدگی بسیـار بالایـی برخوردا است.