پمپ جت جکوزی مک مدل 32-140- 4HP

152,250,000 

32-200سریA:

7.5 HP (اسب)

32-200 سری B:

5.5 HP (اسب)

32-200 سری C :

4 HP (اسب)