پمپ جت جکوزی مک مدل 80-160

80-160 سری A:

20HP (اسب)

80-160 سری B:

15HP (اسب)

80-160 سری C:

10HP (اسب)