نازل فواره چتری (قارچی) mushroom nozzle

1,540,000 

  • جنس نازل: استیل، برنج، آلومینیوم