نازل فواره خطی (کومیت) adjustable universal straight nozzle

  • جنس نازل: استیل، برنج، آلومینیوم