نازل فواره چرخشی(رقص شیطان) windmill nozzle

جنس نازل: استیل، برنج، آلومینیوم