مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP-80

62,000,000 

با توان حرارتی 40000Kcal/h