مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP-50

22,400,000 

با توان حرارتی 25000Kcal/h