آگاهی از دمای محیط یا اشیاء در دنیای امروز در موارد بسیار زیادی کاربرد دارد.
ترمومترها نوعی حرارت سنج و دما سنج صنعتی است که برای اندازه گیری دمای اجسام دور از دسترس کاربرد دارد.
ترمومترها در اشکال مختلفی و با اصول مختلف از لحاظ عملکرد موجود هستند.
از ترمومترها در بسیاری از صنایع استفاده می‌شود، از جمله محیطی، خودروسازی و پزشکی، آزمایشگاهی و …