انواع دستگاه های اندازه گیری کلر، برم و PH جهت سنجش آلودگی اب استخر کیت های مختلفی وجود دارد که رایجترین انها در استخر کیت های مخصوص کلر، برم و PH می باشد و به صورت دستی یا اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد