هیتر برقی سونا بخار یا دیگ بخار برقی مناسب و بهترین انتخاب جهت سونا بخار خانگی و آپارتمانی می باشد که با ابعادی کوچک اما پرقدرت مخصوص تولید بخار می باشد. این دستگاه به راحتی بر روی دیوار قابلیت نصب دارد و حداقل فضا جهت نصب را احتیاج دارد.