جهت ارسال آب با فشار به داخل جکوزی از پمپ جکوزی با سرعت بالا استفاده می شود، به طور کل در جکوزی ها برای دستیابی به حداکثر بازده ممکن، شدت جریان آب عبوری از هر یک از جت های جکوزی به حداکثر می رسد و این آب توسط مکنده کشیده و دوباره به داخل جکوزی بر می گردد.

نسبت به شرایط و ابعاد جکوزی پمپ های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.
مهندسان شرکت پرتو سپهر اسپادانا، با توجه به استانداردها و عوامل مربوطه بهترین پمپ مربوطه را برای شما انتخاب می کنند.