پمپ استخر، مهمترین بخش سیستم تصفیه استخر است و اگر نباشد پمپاژ آب به فیلتر صورت نخواهد گرفت؛ در نتیجه سیرکولاسیونی در کار نخواهد بود و آب استخر تصفیه نمی شود. وجود سیستم تصفیه به همراه یک پمپ استخر جزو لاینفک تمامی استخرها است. هر سیستم سیرکولاسیون استخری باید حداقل دارای فیلتر و پمپ باشد. پمپ با مکش آب از طریق اسکیمرهای استخر یا سرریز آب از حفره های دور استخر، آب را مکش می کند.

پمپ استخر باید در مدت زمان مشخصی تمامی آب استخر را تعویض کرده و آن را به فیلتر برساند و بعد از تصفیه، مجددا به استخر باز گرداند.
در سال های اخیر، تولید کنندگان پمپ استخری قابلیت های پمپ ها را بهبوده بخشیده اند. رایج ترین نوع پمپ های استخری که از گذشته تاکنون مورد استفاده قرار می گرفتند، دارای یک موتور تک سرعته جهت گردش آب در سیستم فیلتراسیون بوده اند، اما در حال حاضر، پمپ ها دارای سه حالت مختلف موتور تک سرعته، دو سرعته و سرعت متغییر می باشند.
انتخاب پمپ استخر از نظر هد یا دبی، ساختار قطعات، تفاوت آن با سایر پمپ ها و ظرفیت مناسب برای استخر اهمیت زیادی دارد .