کلرزن ها یکی از تجهیزات استخر می باشند که برای گندزدایی آب استخر از آن استفاده می کنیم.
برای اینکه بتوانیم با حساسیت بیشتری مقدار کلر موجود در آب را کنترل کنیم می توانیم از انواع دستگاه های کلرزن استفاده نماییم. این وسیله بسته به نوع خود میزان PH آب استخر را متعادل نگه داشته و از رشد باکتری ها و میکروب ها جلوگیری می کند. دستگاه های کلرزن استخر از قرص ها و محلول های موجود تغذیه می شوند و آن ها را به آرامی در استخر پراکنده می کنند و اغلب مدل اتوماتیک آن قادر خواهند بود که سرعت و مقدار کلرین اضافه شده به استخر و جکوزی ها را تنظیم کنند. کلر زن ها انواع مختلفی دارند
از قبیل کلرزن شناور ، خطی ، اتوماتیک و…
برای دریافت اطلاعات بیشتر، مختصر توضیحاتی در هر آیتم مشاهده خواهید کرد.