دمای استخر و جکوزی در هنگام استفاده افراد از آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نقش در تعیین کننده لذت بردن یا اذیت شدن شناگران دارد. دمای ایده‌آل آب استخر برای شنا بین ۲۷ تا ۲۹ درجه سانتیگراد و دمای ایده‌آل آب جکوزی بین ۴۰ تا ۴۳ درجه است. برای تامین این دمای مطلوب به تجهیزات گرمایشی کارآمد و بهینه نیاز است تا هوای گرم مورد نیاز استخر و جکوزی را تامین کنند. شما می توانید از کارشناسان شرکت پرتو سپهراسپادانا مشاوره بگیرید و مناسب ترین تجهیزات را در اختیار داشته باشید.