فیلتر تصفیه آب استخر از اساسی ترین تجهیزات استخر محسوب می شود که جهت تمیز و شفاف نگه داشتن آب استخر استفاده می شود و باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظیر گل، رنگ، باکتری‌ها و ذرات حاصل از خوردگی می‌شود. این دستگاه به‌ صورت استوانه‌های تحت‌ فشار طراحی می‌شود. داخل ستون‌ها به‌وسیله شن (سیلیس معدنی ،سیلیس شیشه ای) پر می‌گردد که معمولاً یک‌ لایه ذرات درشت روی نازل‌های فیلترشنی جهت جلوگیری از گرفتگی و سپس لایه هایی با ذرات متوسط و ریز بر روی آنها ریخته می‌شود. در اثر عبور آب از بین ذرات شن موجود در فیلتر ، مواد معلق آب گیرکرده و آب تقریباً عاری از مواد معلق، در خروجی فیلتر به دست می‌آید.
در کنار فیلتر شنی ، فیلترهای دیگری مانند فیلترهای کارتریجی ، دیاتومه و … نیز استفاده میگردد.
که در هر آیتم به توضیحات مختصری در مورد آنها خواهیم پرداخت.

فیلتر های استخر و جکوزی

فیلترشنی شیر از کنار V 800 ویراپول

229,700,000 

تجهیزات استخر

فیلتر کارتریج C400

138,000,000