اسکیمرها مسیرهای خروجی مجزایی هستند که بطور متناوب دورتا دور استخر قرار می‌گیرند.
اسکیمر قطعه ایست که روی دیواره های استخر نصب میشود و آب را از سطح استخر به فیلتر های تصفیه انتقال میدهد با وجودی که ورودی اسکیمرها هم سطح آب درون استخر می باشند، سبد اسکیمر زیر سطح آب استخر قرار می‌گیرد و با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی سیستم تصفیه آب استخر، از مسدود شدن لوله ها جلو گیری می نماید.

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جکوزی

رابط اسکیمر

4,000,000