زنگ اعلام حریق در سیستم اعلام اطفا حریق یک تجهیز مناسب است که با صدای خود می تواند به مرکز کنترل اعلام حریق شما متصل و در فضای خارجی و یا داخلی مورد استفاده قرار گیرد. این تجهیز دارای بدنه بیرونی فلزی می باشد.
این محصول صرفا با برق 24 ولت بوده و اتصال به برق شهری باعث سوختن آن می گردد.