اسپرینکلرها در آتش نشانی وظیفه دارند تا آتش را مهار یا کنترل کنند. البته این اسپرینکلرها جدا از مهار آتش از پیش روی آن نیز جلوگیری می‌کنند‌. با توجه به این حجم از کاربردی هم که دارند، باعث جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی نیز خواهند شد. اما برای مصارف ساختمانی می‌توان چنین تعریفی داشت که، اسپرینکلر نوعی آبپاش است که به سیستم لوله کشی آب شهری در ساختمان‌ها متصل می‌باشد. هر یک از این آبپاش ها به کمک یک حباب شیشه ای حساس به گرما متصل می‌شوند. حال این حباب شیشه ای، جریان آب پشت لوله را نگه می دارد و در نتیجه به عنوان یک پلاگین عمل خواهد کرد.

اسپرینکلر

اسپرینکلر

20,500,000