Category Archives: موتورخانه

موتورخانه چیست؟

موتورخانه  یک محوطه اتاق مانند  از ساختمان است که برای استقرار تجهیزات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در نظر گرفته می شود. ابعاد فضای در نظر گرفته شده متناسب با ابعاد و بزرگی ساختمان یا تجهیزات مورد نیاز برآورد می شود. در ساختمان ها و یا صنایع کوچک معمولا یک اتاق در طبقات پایین برای نصب […]