مانومتر خشک 0-10 بار صفحه 10 سانت غلاف از پشت(پایین)

شناسه محصول: 574000221 دسته: