محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
سونای خشک وبخار یکی از روشهای لاغری در سرتا سر دنیاست و این روش توسط مردمان فنلاند به دنیا معرفی شدو همچنین این کشور یکی از گسترده ترین مصارف سونا را دارا می باشد.
در سونای خشک درجه حرارت بین 80 تا 130 درجه سانتی گراد می باشد.
تعرق در این سونا نسبتا مناسب است.کمک به دفع سموم تجمع  یافته زیر پوست وافزایش گردش خون و نیز باز شدن منافذ پوست می گردد.