محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر"
بحث روشنایی استخر از گذشته بوده فقط با این تفاوت که از زمان گذشته بیشتر به موضوع ایمنی مربوط بوده و برای مشخص شدن محوطه و پیش گیری از سقوط لفراد در شب و یا عدم صدمه دیدگی شناگران در زمان ورود به استخربه کار میرفت.ولی امروزه جنبه های زیبایی و چشم نواز شدن استخر در شب و با چراغ های روشن بسیار مورد توجه قرار میگیرد.به همین جهت امروزه انتخاب و جانمایی صحیح چراغ استخر با توجه به پارامترهایی مانند ابعاد استخر،جنس و رنگ بدنه استخر،بهینه شدن نور وبه حداقل رسیدن سایه،از موارد کلیدی در طراحی و ساخت یک استخر زیبا و مدرن محسوب میگردد.
شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر با کادری مجرب در طراحی و ساخت استخری مجلل و زیبا راهنمایی میکند.