محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
ازن(O3):ملکول سه اتمی اکسیژن است که به عنوان قوی ترین ضدعفونی کننده در جهان شناخته شده است.این گاز به دلیل ساختار ناپایداری که دارد،از انجام ضدعفونی و گذشت زمان کوتاه به اکسیژن تبدیل می شود لذا باقی مانده ای بر جای نمی گذارد.این خصوصیت خارق العاده ازن موجب استفاده گسترده آن شده و ازن را در گروه ضدعفونی کننده های ارگانیک قرار می دهد.
خصوصیت میکروب کشی ازت بیانگر پتانسیل بالای اکسیداسیون آن می باشد.