محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
فیلتر دستگاهی است که با صاف نمودن فیزیکی آب،باعث حذف شدن ذرات معلق در آب می شود.این ذرات نظیر گل،مواد آلی،باکتری و پلنکتون ها می شود.کاربرد این فیلتر که جهت تصفیه آب های سطحی(رودخانه ها یا چاه ها)،آب استخرهای شنا،حذف رنگ ها،آب برگشتی برج های خنک کن،فیلتراسیون نهایی فاصلاب و مصارف آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرد.
فیلتر شنی به عنوان پرکاربردترین سیستم در جداسازی املاح معلق به شمار می آید.
فیلتر کارتریجی آب را شفاف و زلال می کند و کعمولا کاربرد آن در استخرهای درمانی می باشد.
معمولا فیلترهای کارتریجی هزینه جاری و اولیه بالایی دارند،اما به دلیل مدرن بودن تکنولوژی ساخت و عملکردهای آن،بازده و راندمان بالاتری نسبت به فیلترهای شنی و دیاتومه دارند.
شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر وارد کننده انواع فیلتر با برندهای جازی و پینا بترتیب از چین و ترکیه میباشد.