محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
پمپ ها وظیفه جا به جایی و انتقال آب استخر را بر عهده دارند،پمپ تصفیه استخر با مکش آب از کاسه استخر،آن را از فیلتر استخر و سایر تجهیزات ضدعفونی کننده عبور داده و مجددا آب تصفیه شده را به کاسه استخر باز می گرداند.نکته قابل ذکر در پمپ ها این است که قبل از ورودی هر پمپ تصفیه باید لزوما صافی و موگیر (استرینر)از جنس چدن و یا پلاستیک فشرده قرار گیرد تا برگ،مو و هر آلودگی فیزیکی احتمالی باقی مانده درآب که ممکن است باعث از کار افتادن ویا صدمه دیدن پمپ شود را از آب در گردش سیستم حذف نماید.