محصولات
تجهیزات جانبی موتورخانه استخر
 
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
استخر آب،آبگیری مصنوعی است که جهت شنا،تفریح و سرگرمی و نیز جهت ورزش های آبی مورد استفاده قرار میگیرد.در استخر ها لوازم و تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرد که در اینجا دسته بندی و توضیحی مختصر در مورد آنها داده شده است.