محصولات
""شرکت مهندسی بازرگانی پرتو سپهر""
سونای بخار نیز , یکی از راه های لاغری در سرتاسر جهان است.
در سونای بخار درجه حرارت به ندرت از 50 درجه سانتی گراد تجاوز می کند.