محصولات
سونای بخار نیز یکی از راه های لاغری در سرتاسر جهان است.
در سونای بخار درجه حرارت به ندرت از 50 درجه سانتی گراد تجاوز می کند.